Prekubatortto.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv valide.no/hjem i stedet.

Hvordan nå ut i markedet med ny innovasjon

Det er mange som snakker varmt om innovasjon og at det er det landet trenger. Det er kanskje så riktig, men problemet er hvordan man skal få publikum at de trenger innovasjonen, det være seg nye produkter eller tjenester.

Les mer om innovative løsninger

Men de som styrer landet og næringslivet elsker innovasjon. Det medfører at mange som driver med innovasjon får støtte. Derfor bør man få ideene ut i rampelyset når de dukker opp.

Hvorfor starte opp med innovasjon

Så mange spør seg hvordan man skal starte i gang når man har innovative løsninger? Alle oppstarter er avhengig av engasjement. Uten dette vil man ikke lykkes. Når det er sagt, så kan oppstarter gå gjennom tre faser:

Planleggingsfasen kan kuttes om man bare har nok engasjement. Prøving og feiling vil være nødvendig, og husk på at du bør vite hva innovasjonen er, hvem som skal bruke innovasjonen og om det er et marked for det. Musikk er innovativt, selv om det bygger på kjente strofer. Det er viktig å bruke innovasjon på en smart måte.

Gjennomføringen handler om å sette planen ut i livet. Sørg for å ha en regnskapsfører eller et program. Det er mer enn man skulle tro å sette seg inn i. Dessuten bør man ha laget en bankkontakt som veileder og har gode løsninger, slik som Sbanken.

Når man har opparbeidet seg en kundekrets må man sørge for å holde på den. Det gjør man ved å legge enormt mye innsats på kvalitet. Ikke regn med å tjene store summer lettvint. Det vil går aldri bra.